Prace Artystyczne

Z wykształcenia jestem również artystką. Niestety po ukończeniu studiów Edukacja Artystyczna, mniej aktywnie realizuję swoje pomysły artystyczne. Czas mam ograniczony, więc muszę wybierać pomiędzy pisaniem, a działaniami plastycznymi. Wygrywa pisanie, ale nie porzucam całkowicie tej dziedziny. Wyrażanie siebie poprzez sztukę jest dla mnie istotne. Ba, jest mi potrzebne, nawet od czasu do czasu.

Moje wystawy


Książki artystyczne, Dyplom Artystyczny